Legrand

Si kompani nderkombetare me shume vite pervoje ne Shqiperi, kemi vazhdimisht nevoje per staf teknik te kualifikuar dhe te motivuar per tu rritur profesionalisht.  Me Expert Lane, arritem te gjejme dhe punesojme nje inxhinier elektrik ne moshe te re, por me te gjitha cilesite e nje inxhinieri me pervoje. Perdorimi i mjeteve te vleresimit ishte nje risi, te cilen do ta perdorim tashme rregullisht ne proceset tona te rekrutimit.